Goede doelen

Restauratie Peerke Donders kapel

Op 28 oktober 2023 is het een eeuw geleden dat de kapel in het Peerke Donders Park in Tilburg Noord in gebruik werd genomen. Natuurlijk had niemand toen kunnen voorzien dat dit gebouw nog eens een monument zou worden.

De unieke houten kapel, geïnspireerd op de Surinaamse bouwstijl, is hard toe een verfbeurt en daarnaast moet op verschillende plekken het hout worden vernieuwd. Bovendien is de verwarming versleten en is een warmtepompinstallatie de beste duurzame oplossing voor de toekomst. Meer informatie kijk op www.peerkedonders.nl

Het werk van Peerke gaat door

De Peerke Donders Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de sociaaleconomische integratie van (ex) leprapatiënten en hun families in Zuidoost-Azië.

Het doel van het project is om 50 tot 75 mensen in Myanmar aan een beenprothese te helpen. Momenteel zitten deze mensen thuis en zijn vaak sociaal geïsoleerd. Als deze mensen eenmaal een goed aangemeten prothese hebben gekregen én hier met intensieve begeleiding goed mee hebben leren lopen, dan kunnen zij weer volledig en optimaal deelnemen aan de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat ze weer kunnen werken en geld verdienen voor hun gezin en familie. Meer informatie kijk op www.peerkedondersstichting.nl